ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน (อ่าน 12) 31 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิ (อ่าน 15) 08 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 12) 08 ม.ค. 61